دانلود word نقش آسكوربيك اسيد در تقليل اثرات اكسيداتيو شوري روي گياه شاهي

لینک دانلود

 دانلود word نقش آسكوربيك اسيد در تقليل اثرات اكسيداتيو شوري روي گياه شاهي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش آسكوربيك اسيد در تقليل اثرات اكسيداتيو شوري روي گياه شاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش آسكوربيك اسيد در تقليل اثرات اكسيداتيو شوري روي گياه شاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش آسكوربيك اسيد در تقليل اثرات اكسيداتيو شوري روي گياه شاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

شوری خاك یكی از عوامل مهم محیطی كاهش رشد و محصول گیاهان در دنیاست و در توزیع گیاهان نقش تعیین كننده دارد. سیستم های آنتی اكسیدانی گیاهان نقش مهمی در تحمل به شوری را ایفا می كنند. در پژوهش حاضر اثر تنش شوری و برهمكنش آن با آسكوربیك اسید بر محتوای H2O2، مالون دی آلدئید، پایداری غشا و میزان فعالیت آنزیم های كاتالاز و پراكسیداز در گیاه شاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح كاملا تصادفی با چهار تكرار انجام شد. گیاهان یك هفته پس از اولین تیمار برداشت شدند. نتایج نشان دادند كه شوری موجب افزایش محتوای H2O2 و مالون دی آلدئید برگ ها و ریشه ها و فعالیت آنزیم های كاتالاز و پراكسیداز ریشه ها و كاهش وزن تر بخش های هوایی و ریشه ها و پایداری غشای برگ ها شد و آسكوربیك اسید موجب كاهش اثرات تنش شوری روی گیاهان گردید. بنابراین، به نظر می رسد كه آسكوربیك اسید با كمك به غلبه بر اثرات اكسیداتیو موجب افزایش تحمل به شوری در گیاه شاهی می شود.
كلید واژه: آسكوربیك اسید، شاهی، اكسیداتیو، شوری

توضیحات بیشتر