دانلود word ديدگاه کارورزان، دستياران و اعضاي هيات علمي بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گيري اخلاق حرفه اي در بالين

لینک دانلود

 دانلود word ديدگاه کارورزان، دستياران و اعضاي هيات علمي بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گيري اخلاق حرفه اي در بالين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ديدگاه کارورزان، دستياران و اعضاي هيات علمي بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گيري اخلاق حرفه اي در بالين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ديدگاه کارورزان، دستياران و اعضاي هيات علمي بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گيري اخلاق حرفه اي در بالين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ديدگاه کارورزان، دستياران و اعضاي هيات علمي بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گيري اخلاق حرفه اي در بالين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه: آموزش اخلاق حرفه ای بخش مهمی از برنامه های فراگیران پزشکی است و حرفه ای گری (پروفیشنالیسم) از شایستگی های محوری دوره پزشکی محسوب می شود. شناسایی عوامل موثر بر فراگیری حرفه ای گری در بخش زنان و زایمان که از چالش های اخلاقی خاص خود برخوردار است، می تواند به کارآمدی برنامه های آموزشی کمک کند. مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه و تجربیات اساتید و فراگیران پزشکی در بخش زنان و زایمان در خصوص عوامل موثر بر شکل گیری اخلاق حرفه ای در بالین انجام شد.روش کار: در این مطالعه کیفی (1392)، 10 نفر از اساتید زنان و زایمان و 30 نفر از دستیاران تخصصی و کارورزان بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی مشارکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد. مصاحبه ها خط به خط، دست نویس و مطابق رویکرد «تحلیل محتوای مرسوم» کدگذاری و طبقه بندی شدند.یافته ها: از تحلیل داده ها چهار مضمون اصلی«ماهیت انسانی کار، شخصیت و منش فردی، داشتن الگو و مدل و عوامل آموزشی اجتماعی» استخراج شد که تبیین کننده عوامل موثر بر شکل گیری اخلاق حرفه ای در بخش زنان و زایمان از دیدگاه اساتید و دانشجویان و دستیاران پزشکی بود.نتیجه گیری: الگو بودن اساتید و برنامه های آموزشی بالینی در بخش زنان و زایمان، از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری اخلاق حرفه ای است، لذا به نظر می رسد با مداخلات آموزشی مناسب روی این دو مولفه مهم بتوان به ارتقاء آموزش اخلاق حرفه ای در بالین کمک کرد.
كلید واژه: آموزش اخلاق، اخلاق حرفه ای، برنامه های دستیاری، حرفه ای گری، زنان و زایمان، کارورز پزشکی

توضیحات بیشتر