دانلود word آسيب شناسي تنوع سرمايه انساني در آموزش عالي

لینک دانلود

 دانلود word آسيب شناسي تنوع سرمايه انساني در آموزش عالي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آسيب شناسي تنوع سرمايه انساني در آموزش عالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آسيب شناسي تنوع سرمايه انساني در آموزش عالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آسيب شناسي تنوع سرمايه انساني در آموزش عالي :


سال انتشار : و 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي

تعداد صفحات :21

تنوع سرمایه انسانی، به عنوان فرصتی برای سازمان ها در خلق نوآوری و دانش آفرینی ملاحظه شده است؛ اما سازمان ها از نظر توجه به این فرصت با هم تفاوت دارند. این پژوهش درصدد آسیب شناسی تنوع سرمایه انسای در آموزش عالی بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری پژوهش در بخش کی پژوهش، کارکنان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 1392-1393 (n=6493) بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای (N=363) در این پژوهش حضور داشتند. برای گردآوری داده ها در این بخش از پرسشنامه 40 سوالی عدلی (1388) استفاده شد. روایی پرسشنامه را متخصصان تایید کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0.80 محاسبه شد. در بخش کیفی پژوهش، اطلاع رسان ها، صاحب نظران و خبرگان در حوزه تنوع سرمایه انسانی، با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در این بخش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها در بخش کمی با t تک نونه ای و نرم افزار (spps 18) تحلیل شدند. در بخش کیفی، تحلیل داده ها به شیوه مقوله بندی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد تنوع سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. نظام آموزش عالی با خلق تنوع و مدیریت آن، می تواند از مزایای تنوع سرمایه انسانی برخوردار شود.
كلید واژه: تنوع سرمایه انسانی، مدیریت تنوع سرمایه انسانی، کارکنان نظام آموزش عالی

توضیحات بیشتر