دانلود word ارائه مدل ساختاري خود- دلسوزي و بهزيستي روان شناختي با ميانجي عزت نفس و تصوير بدني در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز

لینک دانلود

 دانلود word ارائه مدل ساختاري خود- دلسوزي و بهزيستي روان شناختي با ميانجي عزت نفس و تصوير بدني در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارائه مدل ساختاري خود- دلسوزي و بهزيستي روان شناختي با ميانجي عزت نفس و تصوير بدني در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارائه مدل ساختاري خود- دلسوزي و بهزيستي روان شناختي با ميانجي عزت نفس و تصوير بدني در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارائه مدل ساختاري خود- دلسوزي و بهزيستي روان شناختي با ميانجي عزت نفس و تصوير بدني در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات روانشناسي باليني

تعداد صفحات :24

ارتقاء بهزیستی روان شناختی افراد جامعه، از اهداف مهم هر کشور است. پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل ساختاری خود- دلسوزی و بهزیستی روان شناختی با میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز انجام شد. جامعه ی پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بودند، به این منظور 280 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تصویر بدنی، بهزیستی روان شناختی، خود دلسوزی، عزت نفس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخورداراست. بر اساس نتایج مدل ساختاری، خود دلسوزی پیش بینی کننده ی تصویر بدنی و عزت نفس، تصویر بدنی پیش بینی کننده ی بهزیستی روان شناختی و همچنین عزت نفس پیش بینی کننده ی تصویر بدنی است. تاثیرات غیرمستقیم شامل تاثیر خود دلسوزی بر عزت نفس، تصویر بدنی و خود دلسوزی بر تصویر بدنی و بهزیستی روان شناختی می باشد. لذا پژوهش حاضر اهمیت عزت نفس، تصویر بدنی و خود- دلسوزی را در بهزیستی روان شناختی نشان می دهد.
كلید واژه: بهزیستی روان شناختی، تصویر بدنی، خود- دلسوزی، عزت نفس

توضیحات بیشتر