دانلود word اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر بهبود نظم جويي شناختي هيجاني کودکان مبتلا به اختلال هاي اضطرابي

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر بهبود نظم جويي شناختي هيجاني کودکان مبتلا به اختلال هاي اضطرابي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر بهبود نظم جويي شناختي هيجاني کودکان مبتلا به اختلال هاي اضطرابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر بهبود نظم جويي شناختي هيجاني کودکان مبتلا به اختلال هاي اضطرابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر بهبود نظم جويي شناختي هيجاني کودکان مبتلا به اختلال هاي اضطرابي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات روانشناسي باليني

تعداد صفحات :24

اختلال های اضطرابی، اختلال های شایع روانی هستند که کودکان تجربه می کنند به گونه ای که تحول شناختی، اجتماعی و هیجانی کودک را مختل می کنند. شیوع بالا و ایجاد پیامدهای منفی درازمدت بر تحول کودکان، نیاز به درمان موثر را برجسته می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال های اضطرابی انجام شد. این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند 22 دانش آموز دختر و پسر با تشخیص اختلال های اضطرابی در دامنه سنی 8-13 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار داده شدند. ارزیابی با استفاده از مقیاس اضطراب چند بعدی MASC، فرم والد و معلم آچنباخ، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان فرم کودکان انجام شد. گروه آزمایش در 16 جلسه درمان انفرادی شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری تحلیل گردید. تحلیل نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت (P<0.05) و آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان به طور معناداری بیشتر استفاده کردند (P<0.05). نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درمانگری کندال (COPING CAT) می تواند در بهبود نشانه های نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال های اضطرابی موثر باشد و کاربردهای بالینی در پیگیری و درمان مشکلات اضطرابی کودکان داشته باشد.
كلید واژه: اختلال های اضطرابی کودکان، برنامه درمانگری کندال، نظم جویی شناختی هیجان

توضیحات بیشتر