دانلود word پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کينتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN)

لینک دانلود

دانلود word پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کينتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کينتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کينتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کينتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :17

انتقال رطوبت و روغن بر توزیع دما در سیستم نقش داشته و باعث ایجاد شار حرارتی متغیر در فرایند می گردد. لذا در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به بررسی و پیش بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم (رطوبت و روغن) طی فرایند سرخ کردن نمونه های بادمجان پرداخته شد. اثر پیش تیمار خشک کردن با هوای داغ در چهار سطح دمایی (40، 70، 100 و 130 درجه سانتی گراد) تا رسیدن به سطوح رطوبتی 12 و 5 گرم بر گرم ماده خشک، دماهای مختلف سرخ کردن (130، 150 و 170 درجه سانتی گراد) طی مدت زمان 6 دقیقه در فواصل زمانی یک دقیقه ای بر محتوی روغن و رطوبت برش های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با سه بار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پروفیل های دمایی در سطوح بالا و پایین نمونه ها طی فرایند سرخ کردن عمیق با قرار دادن ترموکوپل نوع K نیز ثبت گردید. ارتباط بین ضریب انتقال حرارت سطحی وکینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان، طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از تحلیل مولفه اصلی (PCA) نشان داد که داده های موجود در 3 ناحیه مختصاتی PC، متفاوت قرار داشتند. نتایج حاصل از بررسی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار با ساختار پرسپترون چند لایه (MLP)، حاکی از وجود یک رابطه پیچیده بین پارامترهای انتقال حرارت سطحی و جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق بود. شبکه مورد استفاده شامل تابع سیگموئید در لایه مخفی و الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکوارت (ML) با توپولوژی سه لایه 4-5-4 با ضریب تبیین (R2) 0.97 و متوسط مربع خطای(MSE) 0.0013، بهترین شبکه برای پیش بینی کینتیک های انتقال رطوبت، روغن و ضریب انتقال حرارت سطحی به دست آمد. با توجه به نتایج فوق می توان بیان نمود که این شبکه امکان دست یابی به دما و زمان سرخ کردن با کمترین مقادیر رطوبت و روغن در نمونه های بادمجان سرخ شده را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند.
كلید واژه: سرخ کردن، بادمجان، ضریب انتقال حرارت سطحی، انتقال جرم،، شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر