دانلود word بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس بخش هاي هوايي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) و ريحان (Ocimum basilicum) در پنير سفيد ايراني

لینک دانلود

دانلود word بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس بخش هاي هوايي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) و ريحان (Ocimum basilicum) در پنير سفيد ايراني دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس بخش هاي هوايي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) و ريحان (Ocimum basilicum) در پنير سفيد ايراني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس بخش هاي هوايي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) و ريحان (Ocimum basilicum) در پنير سفيد ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس بخش هاي هوايي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) و ريحان (Ocimum basilicum) در پنير سفيد ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :22

گیاهان دارویی مخلوط طبیعی پیچیده ای هستند که به عنوان جایگزین بالقوه آنتی اکسیدان های مصنوعی در مواد غذایی مطرح شده اند. در این مطالعه، تاثیر آنتی اکسیدانی اسانس های مریم گلی کبیر و ریحان بر ماندگاری پنیر سفید ایرانی، در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 90 و 26 درجه سانتی گراد به مدت 39 روزمورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها، در سه سطح غلظتی 0.5، 0.75، %1 (وزنی/ حجمی) تیمار شدند، کنترل منفی، پنیر بدون آنتی اکسیدان وکنترل مثبت، نمونه ای با آنتی اکسیدان مصنوعی%0.05 (BHT) انتخاب شدند. ترکیب شیمیایی اسانس ها مورد بررسی و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش DPPH و پایداری اکسایشی با استفاده از تست های پراکسید و تیوباربیتوریک اسید مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین تاثیر در جلوگیری از اکسیداسیون چربی در روز نودم در غلظت 0.75 و %1 ریحان و%1 درصد اسانس مریم گلی کبیر مشاهده شد. در نهایت به نظر می رسد اسانس ریحان تاثیر بیشتری در مقایسه با اسانس مریم گلی کبیر داشت. عدد نهایی پراکسید (میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم) و تیوباربیتوریک اسید (مالون دی آلدهید برحسب میلی مول در 1000 گرم روغن) در غلظت%1 برای اسانس مریم گلی کبیر به ترتیب 1.817 و 0.096 و برای اسانس ریحان 1.379 و 0.0680 بود که اختلاف معناداری با نمونه کنترل داشتند (p<0.05). غنی سازی با اسانس های طبیعی موجب افزایش ماندگاری و پایداری اکسایشی پنیر می شود. همچنین بر خواص ارگانولپتیکی تاثیر چندانی نمی گذارد، اما با توجه به ویژگی های ذاتی نگهدارندگی، موجب افزایش عمر ماندگاری پنیر می شود.
كلید واژه: ریحان، مریم گلی، پنیر، فعالیت آنتی اکسیدانی، اسانس

توضیحات بیشتر