دانلود word تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي رويال طي دوره نگهداري

لینک دانلود

 دانلود word تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي رويال طي دوره نگهداري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي رويال طي دوره نگهداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي رويال طي دوره نگهداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي رويال طي دوره نگهداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :21

در این پژوهش به منظورجلوگیری از ضایعات پس از برداشت خیار گلخانه ای رویال، نمونه ها را در کیسه های پلاستیکی سه لایهPE/PA/PE قرار داده و از پلی ساکارید کیتوزان بعنوان پوشش (0-1 درصد) و تحت شرایط بسته بندیMAP (3 و 12 درصد اکسیژن) و اتمسفر معمولی (21%) بسته بندی نموده و در دماهای (5، 15 و 25 درجه سانتی گراد) به مدت 21 روز نگهداری شدند. درآزمایشات انجام شده تاثیر این شرایط کنترل شده در مقایسه با نمونه های خیار بدون پوشش و نگهداری شده در شرایط اتمسفر معمولی بر روی خواص فیزیکی و کیفی خیار در طی دوره انبار مورد بررسی قرارگرفت. ویژگی های مورد بررسی شامل کاهش وزن نمونه های خیار (%)، خواص رنگی (مولفه هایL*،a* وb* ، سفتی بافت (نیوتن)، چروکیدگی و خواص حسی (طعم و تازگی) بود. براساس نتایج، سفتی بافت و خواص ارگانولپتیکی با افزایش دما و زمان نگهداری کاهش در حالیکه افت وزن و چروکیدگی افزایش یافت که منجر به افت کیفیت نمونه های خیار طی دوره نگهداری شد. همچنین افزایش پوشش کیتوزان تا 0.5 درصد منجر به حفظ ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه ها طی مدت زمان انبارداری شد ولی با افزایش بیشتر آن تا 1% کیفیت محصول نهایی کاهش نشان داد. طبق نتایج نگهداری خیار در بسته بندی MAP منجر به حفظ رنگ سبز و خواص کیفی آن نسبت به نمونه های فاقد بسته بندی گردید. مقادیر متغیرهای مستقل در شرایط بهینه بسته بندی خیار شامل غلظت پوشش کیتوزان، میزان گاز اکسیژن، زمان و دما انبارداری به ترتیب 0.5%، 8.5%، 14 روز و 9oC بدست آمد.
كلید واژه: خیار گلخانه ای، بسته بندی MAP، کیتوزان، چروکیدگی، خواص حسی

توضیحات بیشتر