دانلود word تاثير دو واکسن غير کلون ايراني و خارجي با حدت متوسط عليه بيماري بورس عفوني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

دانلود word تاثير دو واکسن غير کلون ايراني و خارجي با حدت متوسط عليه بيماري بورس عفوني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير دو واکسن غير کلون ايراني و خارجي با حدت متوسط عليه بيماري بورس عفوني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير دو واکسن غير کلون ايراني و خارجي با حدت متوسط عليه بيماري بورس عفوني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير دو واکسن غير کلون ايراني و خارجي با حدت متوسط عليه بيماري بورس عفوني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

زمینه مطالعه: مقایسه واکسن های بیماری بورس عفونی. هدف: مقایسه دو واکسن اینترمدیت ایرانی و خارجی (واکسن شرکت لوهمان آلمان) بیماری بورس عفونی بر عملکرد جوجه های گوشتی. روش کار: 330 جوجه گوشتی یک روزه خریداری و در روز اول 30 جوجه به طور تصادفی جهت تعیین زمان واکسیناسیون با فرمول دونتر خون گیری شدند. بقیه جوجه ها به 3 گروه مساوی و هر گروه به 4 زیر گروه مساوی 25 قطعه ای با میانگین وزن مشابه تقسیم شدند. بر اساس نتایج آزمایش الیزا و دستورالعمل واکسن ها، جوجه های گروه اول و دوم به ترتیب با واکسن گامبورو غیر کلون با حدت متوسط تولید شرکت لوهمان و موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی ایران در 16 و 23 روزگی به روش آب آشامیدنی واکسینه شدند. یک گروه به عنوان کنترل واکسینه نشدند. میانگین دان مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی هر 3 گروه در 3 مقطع 16، 23 و 42 روزگی پرورش محاسبه شد. همچنین در پایان دوره پرورش نسبت وزن بورس فابریسیوس به وزن بدن محاسبه شد. نتایج:این مطالعه نشان داد واکسن های گامبورو با حدت متوسط غیر کلون ایرانی و خارجی بر میزان افزایش وزن تاثیر منفی دارند و هر دو واکسن موجب به تحلیل بورس فابریسیوس می شوند ولی برمیانگین خوراک مصرفی جوجه ها و ضریب تبدیل خوراک مصرفی تاثیر ندارند. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد واکسن های گامبورو با حدت متوسط غیر کلون ایرانی و خارجی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی تاثیر ندارند.
كلید واژه: واکسن گامبورو، خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک مصرفی، نسبت وزن بورس به وزن بدن

توضیحات بیشتر